Category Archives: sport news

ทรัมป์ให้รางวัลตำนานมวยปล้ำแดนเกเบิลเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดี

ประธานทรัมป์จะได้รับรางวัลโอลิมปิกเหรียญทองและมวยปล้ำวิทยาลัยตำนานแดนหน้าบันเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีในวันจันทร์ ทำเนียบขาวประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจั่วจะได้รับเกียรติสูงสุดของพลเรือนของประเทศ ประธานาธิบดีมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าวให้กับ“ บุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างดียิ่งต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาต่อสันติภาพของโลกหรือต่อวัฒนธรรมหรือความพยายามที่สำคัญอื่น ๆ ของภาครัฐหรือเอกชน”