Monthly Archives: April 2018

พิมพ์รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์พระเจ้าตากครั้งแรก

วธ.พิมพ์บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฉบับสมบูรณ์ครั้งแรก  เผยต้นฉบับเป็นสมุดไทยชุบเส้นทอง พร้อมมอบกรมศิลปากรรวมบทละครรามเกียรติ์ เตรียมการยูเนสโกประกาศโขนมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวภายหลังเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี” เนื่องในโอกาส 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

หอชมเมืองนครสวรรค์

หากอยากจะชมเมืองนครสวรรค์แบบเต็มตาและได้วิวพานอรามาแล้วล่ะก็ ต้องแวะหอชมเมืองนครสวรรค์ ณ ยอดเขาวัดคีรีวงศ์ ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะได้สัมผัสทัศนียภาพของนครสวรรค์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม ที่นี่มีลักษณะเป็นหอสูง 32 เมตร เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 เมื่อเข้าไปภายในจะพบชั้นต่างๆ ที่มี 10 ชั้นจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว ได้แก่ ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัด

โซเดียมอยู่ที่ไหน ?

สิ่งที่คนส่วนใหญ่คดว่า ถูก แต่ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะ โซเดียมไม่ได้อยู่เพียงแค่ในเกลือ แต่แฝงอยู่ในอาหารต่างๆ ที่เราไม่รู้อีกจำนวนมาก โซเดียมอยู่ที่ไหน 1.อาหารธรรมชาติ ในอาหารเกือบทุกชนิด มีโซเดียมอยู่ในปริมาณต่ำๆ ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ธัญพืช เม็ดถั่วแห้ง เนื้อปลา ซึ่งร่างกายจะได้รับโซเดียมจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติอยู่แล้ว

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลต้องรักษาคำมั่นสัญญา มีเลือกตั้งปี 62

วงเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาพรรคการเมืองในบริบทการเมืองไทย” มอง คสช.เอาเปรียบพรรคการเมือง “อนุทิน” เชื่อรัฐบาลต้องรักษาคำมั่นสัญญา มีเลือกตั้งปี 62 ด้าน “จาตุรนต์” ระบุไพรมารีโหวต ยุ่งยาก ไม่เป็นผลดีในอนาคต

“สุรชัย” ยันตั้ง กก.สอบคลิปเสียงโหวตคว่ำสรรหา กทสช.

รองประธาน สนช. ยืนยัน วิป สนช.ไม่ได้คุยเรื่องนายกรัฐมนตรีสั่งคว่ำการเลือกกรรมการ กสทช.หลังจากมีคลิปเสียงปรากฏ ย้ำตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ยืนยัน สนช.ทำงานอย่างอิสระ