เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์องค์ใหม่ทั่วราชอาณาจักร

ศิลปินและนักแสดงหลายพันคนทั่วราชอาณาจักรจะแสดงความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ในช่วงเจ็ดวันแห่งความบันเทิงทางวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมเพื่อเป็นเครื่องหมายของพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเทศไทยมีประเพณีการจัดแสดงความบันเทิงและศิลปะหลังจากพิธีราชาภิเษก รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดง

เพื่อเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์องค์ใหม่ทั่วราชอาณาจักร โขนสวมหน้ากากรำการฟ้อนรำพื้นบ้านจากสี่ภูมิภาคคอนเสิร์ตการแสดงกลองและการแสดงแสงและเสียงจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงและต่างจังหวัด วีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว พิธีที่กรุงเทพฯจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมเวลา 18.00 น. พร้อมการเต้นรำที่สนามหลวง ไฮไลท์จะเป็นการเต้นรำแบบสวมหน้ากากที่มีนักแสดงมากกว่า 600 คน ทุกคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียงชื่อ แสงแห่งความเมตตากรุณา วีระกล่าวเสริมว่าพิธีจะเริ่มขึ้นพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร