ออสเตรเลียใช้กล้องตรวจจับการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ของออสเตรเลีย เริ่มการใช้กล้องถ่ายภาพตรวจจับการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถยนต์ในวันนี้ ด้วยความหวังว่าจะช่วยลดการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้ 1 ใน 3 ในช่วงระยะเวลา 2 ปี เจ้าหน้าที่ขนส่งของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ กล่าวว่า กล้องตรวจจับโทรศัพท์มือถือ จะใช้งานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนและในทุกสภาพอากาศเพื่อตรวจดูว่า คนขับรถยนต์ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถหรือไม่ ไมเคิล คอร์บี้ รองผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาธ์เวลส์กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ระบบนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือ กล้องตรวจจับการใช้โทรศัพท์มือถือจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ในการตรวจสอบภาพและตรวจสอบการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์อย่างผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจะเป็นลงความเห็นในขั้นสุดท้ายในการพิจารณาภาพถ่ายที่ผ่านการตรวจสอบจากเอไอแล้ว ในช่วง 3 เดือนแรกของการใช้ระบบนี้ ผู้ขับขี่ที่กระทำผิดจะได้รับจดหมายเตือน หลังจากนั้น หากมีการกระทำผิดซ้ำอีก จะถูกปรับ 344 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 7,000 บาท แต่หากกระทำผิดในเขตโรงเรียนจะถูกปรับ 457 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 9,400 บาท ทั้งนี้ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ของออสเตรเลีย ผู้ขับรถยนต์สามารถใช้โทรศัพท์โทรเข้าหรือโทรออกได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา แต่การใช้วิดิโอคอล หรือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการถ่ายภาพขณะขับรถถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จากสถิติอย่างเป็นทางการ มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ในปีนี้ไปแล้ว 329 ราย เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิต 354 ราย ทางรัฐต้องการจะลดตัวเลขผู้เสียชีวิตให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2021

รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ของออสเตรเลีย เริ่มการใช้กล้องถ่ายภาพตรวจจับการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถยนต์ในวันนี้ ด้วยความหวังว่าจะช่วยลดการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้ 1 ใน 3 ในช่วงระยะเวลา 2 ปี

เจ้าหน้าที่ขนส่งของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ กล่าวว่า กล้องตรวจจับโทรศัพท์มือถือ จะใช้งานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนและในทุกสภาพอากาศเพื่อตรวจดูว่า คนขับรถยนต์ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถหรือไม่ ไมเคิล คอร์บี้ รองผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาธ์เวลส์กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ระบบนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือ กล้องตรวจจับการใช้โทรศัพท์มือถือจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ในการตรวจสอบภาพและตรวจสอบการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์อย่างผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจะเป็นลงความเห็นในขั้นสุดท้ายในการพิจารณาภาพถ่ายที่ผ่านการตรวจสอบจากเอไอแล้ว ในช่วง 3 เดือนแรกของการใช้ระบบนี้ ผู้ขับขี่ที่กระทำผิดจะได้รับจดหมายเตือน หลังจากนั้น หากมีการกระทำผิดซ้ำอีก จะถูกปรับ 344 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 7,000 บาท แต่หากกระทำผิดในเขตโรงเรียนจะถูกปรับ 457 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 9,400 บาท ทั้งนี้ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ของออสเตรเลีย ผู้ขับรถยนต์สามารถใช้โทรศัพท์โทรเข้าหรือโทรออกได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา แต่การใช้วิดิโอคอล หรือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการถ่ายภาพขณะขับรถถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จากสถิติอย่างเป็นทางการ มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ในปีนี้ไปแล้ว 329 ราย เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิต 354 ราย ทางรัฐต้องการจะลดตัวเลขผู้เสียชีวิตให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2021