หลักการฟัง และการดูสื่อออนไลน์

หลักการฟัง และการดูสื่อออนไลน์ เราอาจจะไม่ได้คิดถึงการฟังของเราบ่อยนัก เพราะทักษะการฟัง หากเทียบกับทักษะการพูดหรือการเขียน ดูจะมีบทบาทน้อยกว่า เพราะไม่ได้แสดงออกถึงความสามารถของเรา และดูจะไม่มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งงาน

อย่างไรก็ตาม ทักษะการฟัง แม้จะเป็นทักษะเชิงรับ แต่ก็มีบทบาทไม่ได้ด้อยไปกว่าทักษะเชิงรุกทั้งหลายเหล่านั้นเลย เพราะเป็นบ่อเกิดของ “ข้อมูล” เพื่อนำไปต่อยอด และยกระดับ “ความสัมพันธ์” ระหว่างคู่สนทนาได้ลึกซึ้ง เข้าใจยิ่งขึ้น และนี่คือ 3 เคล็ดลับ ที่จะทำให้ทักษะการฟังของคุณดีขึ้น

ลักษณะของการฟังที่ดี หลักการฟัง และการดูสื่อ
-การฟังการดูโดยไม่ตั้งใจ คือ ไม่มีเจตนาโดยตรง ที่จะฟังหรือดู
-การฟัง การดูโดยตั้งใจ คือการฟังและการดูที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ในการฟังและการดูในครั้งนั้นๆ
-รับรู้ความรู้ใหม่ ข่าวสารใหม่
-เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
-ก่อให้เกิดสติปัญญาอันฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินปัญหา ดำเนินการกิจกรรมได้ดี
-ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือให้ความบันเทิง

เชื่อหรือไม่ว่าการฟังของคนเราส่วนใหญ่ เป็นการฟังไปตามสถานการณ์ เออออไปกับคู่สนทนาเพื่อให้ผู้ฟังได้สบายใจ มันอาจจะดีในบางสถานการณ์ แต่มันไม่ได้สร้างความลึกซึ้ง และความเข้าใจให้คุณและผู้ฟังเลยแม้แต่น้อย

การฟังเพื่อเรียนรู้ คือการฟังด้วยความสงสัยใคร่รู้ (Curiousity) มีเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางความคิด คนที่ฟังเพื่อเรียนรู้ไม่ได้คิดว่า ความคิดของตัวเองเป็นความคิดที่ดีที่สุด แต่เขาเชื่อว่า บทสนทนาที่ดีจะสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากมุมมองใหม่ เพื่อสร้างความชัดเจนในบางอย่างให้กับพวกเขา

ดังนั้นแล้ว เราจะเห็นการพูดคุยของคนเหล่านี้ที่เต็มไปด้วยการถาม ถาม และก็ถาม แม้จะเป็นข้อสรุปอะไรบางอย่างก็จะอยู่ในรูปของคำถาม อย่างไรก็ตามวิธีการฟังเพื่อเรียนรู้ ยังต้องอาศัย “การเปิดใจ” เพื่อรับสารให้ได้มากกว่าแค่ “คำพูด” เพราะการเติมเต็มความสมบูรณ์ของสารที่คู่สนทนาสื่อออกมาจะถูกแวดล้อมไปด้วยบริบท (Context) ที่ถ่ายทอดออกมาจากน้ำเสียง สีหน้า และภาษากาย องค์ประกอบเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น