รถไฟใต้ดินจีนเปิดใช้งานรถไฟอัตโนมัติไร้คนขับเต็มรูปแบบ

ผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินท้องถิ่นรายงานว่ารถไฟใต้ดินสายเยี่ยนฝาง ซึ่งเป็นรถไฟขนส่งมวลชนในเขตชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่ง ได้เปิดให้บริการรถไฟที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ควบคุมตลอดการเดินทางรถไฟใต้ดินสายเยี่ยนฝางได้รับการยกระดับระบบอัตโนมัติการเดินรถไฟจากระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับของการดำเนินการรถไฟแบบไร้คนขับ

เป็นระดับ 4 ซึ่งหมายถึงการดำเนินการรถไฟแบบไร้ผู้ควบคุมดูแล สมาคมขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (UITP) ระบุว่ารถไฟที่เดินรถด้วยระบบอัตโนมัติในระดับ 4 จะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอดเวลา รวมถึงการเปิดและปิดประตู การตรวจจับสิ่งกีดขวาง และการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านบริษัทรถไฟใต้ดินปักกิ่งผู้ประกอบการรถไฟสายดังกล่าว เผยว่ารถไฟไร้คนขับจะวิ่งและหยุดโดยอัตโนมัติตามตารางเวลาที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำในแต่ละสถานี อีกทั้งยังสามารถออกจากโหมดพักผ่อน ตรวจสอบการเดินรถ ล้างรถด้วยตนเอง รวมถึงออกตัวและกลับเข้าโรงรถได้โดยอัตโนมัติ