พิมพ์รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์พระเจ้าตากครั้งแรก

วธ.พิมพ์บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฉบับสมบูรณ์ครั้งแรก  เผยต้นฉบับเป็นสมุดไทยชุบเส้นทอง พร้อมมอบกรมศิลปากรรวมบทละครรามเกียรติ์ เตรียมการยูเนสโกประกาศโขนมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวภายหลังเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี” เนื่องในโอกาส 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

ว่า ปีนี้ครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี วธ.ได้มอบหมายให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดสัมมนาเรื่อง”วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี ในสมัยธนบุรี  ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเชื่อมต่อระหว่าง 2 ราชธานีของไทย คือ กรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์ บ้านเมืองฟื้นฟูทุกด้าน  รวมถึงด้านพระพุทธศาสนาและศิลปกรรมของชาติ  แม้วรรณกรรมที่สร้างสรรค์ในยุคกรุงธนบุรีมีไม่มากนัก แต่มีวรรณกรรมที่สืบทอดจากกรุงศรีอยุธยาและมาเฟื่องฟูในสมัยกรุงธนบุรีมีหลายรายการ ส่วนวรรณกรรมที่สร้างสรรค์สมัยกรุงธนบุรีมีประมาณ 5 รายการที่สำคัญ ประกอบด้วยบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ซึ่งในโอกาสฉลอง 250 ปี  กรมศิลปากรได้ตรวจสอบต้นฉบับบทละครดังกล่าว นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ต้นฉบับเป็นสมุดไทยชุบเส้นทอง ซึ่งมีเอกสารต้นฉบับ 1 เล่ม อยู่ที่หอสมุดประจำรัฐแห่งกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี  ซึ่งไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน  นับเป็นการพิมพ์บทละครพระราชนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ครั้งแรก

“ วรรณกรรมสำคัญสมัยกรุงธนบุรี มีบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  เรื่องลิลิตเพชรมงกุฎและอิเหนาคำฉันท์ของหลวงสรวิชิต (หน)  เรื่องนิราศกวางตุ้งของหลวงนายศักดิ์ (ภู่)  เป็นนิราศที่ทรงคุณค่าเล่าเรื่องการเดินทางของกวีไปกับคณะราชทูตอัญเชิญพระราชสาสนของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไปถึงกวางตุ้ง จีน เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ติดตามอ่าน  นอกจากนี้ ยังมีโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีของนายสวนมหาดเล็ก การสัมมนารั้งนี้มีผู้รู้ด้านวรรณคดีมาวิเคราะห์ถึงเนื้อหา ภาษา และคุณค่าของวรรณกรรม  เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ทำให้วรรณคดีสมัยนี้แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตนมอบให้กรมศิลปากรรวบรวมบทละครเรื่องนี้ เพื่อเตรียมให้ความรู้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบแอนิเมชั่นและการแสดง การฝึกอบรมโขนแก่เยาวชน  หากปลายปีนี้ยูเนสโกประกาศให้โขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ “ นายวีระ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews