ผู้นำไต้หวันไม่หวั่นแม้ผู้นำจีนเรียกร้องให้รวมชาติ

ประธานาธิบดีไช่ อิง เหวิน  ผู้นำหญิงของไต้หวันกล่าววันนี้ว่า ไต้หวันจะไม่ยอมรับระบบการเมืองแบบ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ของจีนอย่างเด็ดขาด หลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวปราศรัยที่กรุงปักกิ่งว่า รัฐบาลจีนขอสงวนสิทธิที่จะใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนแต่ก็จะผลักดันให้เกิดการรวมชาติอย่างสันติ

ประธานาธิบดีไช่ กล่าววันนี้ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีสี ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้จีนรับแนวทางประชาธิปไตยไปใช้ในประเทศด้วย  ประธานาธิบดีไช่กล่าวว่า เธอขอย้ำว่า ไต้หวันจะไม่มีวันยอมรับแนวทาง “หนึ่งประเทศสองระบบ” ของจีน และประชาชนส่วนใหญ่ของไต้หวันก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งเป็นฉันทามติของชาวไต้หวัน ประเด็นเรื่องไต้หวันถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของจีนและจีนก็อ้างสิทธิเหนือดินแดนไต้หวันโดยอ้างว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีน ประธานาธิบดีสี เพิ่มความกดดันไต้หวันนับตั้งแต่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ซึ่งสนับสนุนการเป็นประเทศเอกราช ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและนางไช่ได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันเมื่อปี 2016.