บริการด้านอาหาร ควรจะกินอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

บริการด้านอาหาร ควรจะกินอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ถ้าหากว่าเราเลือกรับประทานอาหารหรือว่าเลือกกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักการจริง ๆ ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา

ครั้นโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะลืมเลือนไป เราจึงควรมาปฏิบัติตนเรื่องการกินอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ เราต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างที่เราเรียนมา

แต่บางทีเราก็จำไม่ค่อยได้หมดว่าอาหาร 5 หมู่ในหลักการแต่ละหมู่มีความหลากหลาย เราก็ควรบริโภคอาหารชนิดต่าง ๆ ให้ได้วันละ 15 – 25 ฃนิด โดยให้มีการหมุนกันไปใน

แต่ละวัน แต่ถ้าเราไปซื้ออาหารทานในร้านเดิม ๆ เขาก็มักจะทำรายการอาหารแบบเดิม ๆ เราก็จะไม่ได้รับในเรื่องของความหลากหลายจากสารอาหารที่เราควรจะได้ จึงควรจะมี

การพลิกแพลงหรือสลับสับเปลี่ยนอาหารที่เรากิน ยิ่งถ้าเป็นอาหารไทยโอกาสในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเมนูทำได้มากมาย และในขณะนี้ในเรื่องของอาหารชีวจิตก็เข้ามามี

บทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าเราก็ถือว่าเราทานอาหารไทยกันมาก่อน แต่เมื่ออายุเยอะขึ้นปัญหาสุขภาพก็ตามมา จึงเริ่มหันมาสนใจอาหาร

ชีวจิตอย่างจริงจัง อย่างเช่น อาหารชีวจิตที่ง่าย ๆ คือ การทานข้าวกล้อง ข้าวกล้องเป็นสิ่งหนึ่ง ที่เมื่อเด็ก ๆ เราจะไม่ชอบเพราะนั่นคือข้าวแดง ซึ่งข้าวแดงเราจะมองว่าไม่น่าอร่อย

โดยอาจจะเป็นความเชื่อ แต่จริงแล้วเวลาที่อ่านเจอเขาบอกว่าเราจะได้สารอาหารที่เยอะจากข้าวแดง เราจึงตกลงใจเลยว่าต้องกินข้าวแดงนี้แหละเป็นสิ่งที่กินแล้วมีประโยชน์ เมื่อ

เรารู้ว่าการเลือกทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกอาหารที่ถูกต้องและก็เน้นในเรื่องการกินผัก กินปลา กินนม ให้เหมาะสมตามวัย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เค็ม หวาน เป็นสิ่งสำคัญที่

ตอนนี้ทุกคนควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก ยิ่งอายุเยอะแล้วเราก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายของเรา จะเห็นว่าตอนนี้คนไทยเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้น มากขึ้น จากการบริโภคน้ำตาล

โดยที่ไม่รู้ตัว จากการทานขนม อาหารรสจัด มีส่วนผสมของน้ำตาลมากมาย ทั้ง ๆ ที่เราคิดว่าอร่อย แต่จริง ๆ มันให้โทษแก่ร่างกาย ส่วนที่เป็นอาหารปนเปื้อนก็เหมือนกัน อาหาร

หมักดอง อาหารสำเร็จรูป ยิ่งอาหารสำเร็จรูปมักเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ เยอะมาก เพราะเด็กจะสำเร็จรูปด้วยการที่เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้านก็จะทานอาหารสำเร็จรูป เป็นการสะดวกเขาจะ

ซื้อได้ง่ายถ้าให้เขาไปหาซื้อกินเอง เขาก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่เขาชอบ เพราะฉะนั้นสำคัญคือ ผู้ที่ทำหน้าที่เรื่องของการทำอาหารก็ควรจะมีอาหารสดประจำบ้าน และสละเวลาในการ

ปรุงอาหารด้วยรสมือตัวเองอาจจะศึกษาวิธีการ การเตรียมการให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอาหารทำได้ง่าย ในเรื่องของการปรุงอาหารนี้ก็สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกอาหารที่ถูกต้อง