นายกฯนำคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์

นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ หลังถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้เป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจสืบไป ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีว่า “ขอให้ทุกคนยึดมั่นตามกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ นายกฯ นำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์