ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาโรคอ้วนในวัยเด็ก

เด็กผู้หญิงที่มีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์แม้ว่าแม่ของพวกเขาจะไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาโรคอ้วนในวัยเด็ก ในสหรัฐอเมริกาหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจระดับกลูโคสในเลือดระหว่างสัปดาห์ที่ 24 และ 28 หากการทดสอบแสดงระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นการทดสอบเพิ่มเติมจะทำเพื่อตรวจสอบ

ว่าหญิงมีโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือ GDM ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นในการตรวจคัดกรองแม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงพอสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เด็กมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาโรคอ้วนระหว่าง 5 ถึง 7 ปี อายุ. ในสถานการณ์สมมตินี้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติในการทดสอบคัดกรอง